Tests funcionals

A vegades necessitem tenir una informació adicional, més tècnica, 100% fiable, per ajudar-nos a ser més efectius. Constantment estem a fires, congressos per Europa, buscant el millor per els nostres clients, la màxima seguretat i eficàcia.

Intolerància Alimentària

Si sospites que pots tenir alguna intolerància alimentària, et buteixes molt després dels àpats, tens retenció de líquids… Et farem un test d'intolerància alimentària amb una petita punxada al dit amb resultats 100% fiables i et recomanarem els aliments que has de suprimir o reduir. Un cop impermeabilitzat l´ intestí hauràs recuperat l'equilibri de la teva immunitat, podràs tornar a introduir els aliments positius de forma gradual. Després si vols pots accedir al nostre sistema dissociat Ginkgo. Tindrem molta més informació per fer-te perdre pes de forma més fàcil.

S’estima que més del 20% de la població pateix intolerància alimentària. Aquesta pot afectar les persones a qualsevol edat però, des de la ingestió dels aliments fins a la manifestació dels símptomes, pot haver transcorregut un temps prou llarg com per fer molt difícil la identificació de l’agent causant del problema. Algunes intoleràncies als aliments són el resultat d’una resposta immunològica. La producció d’anticossos, també coneguts com “immunoglobulines”, és una de les formes de reacció del nostre organisme contra les substàncies que l’afecten adversament. La detecció dels anticossos específics IgG pot ser de gran ajuda a l’hora d’identificar aquells aliments que l’organisme no tolera.

Quins són els símptomes?

Les situacions clíniques que s’han pogut relacionar amb la intolerància alimentària, després de suprimit l’aliment o aliments, són les següents:

 • Processos dermatològics (16%): Acne, èczema, psoriasi, erupcions, urticària, picor.
 • Trastorns gastrointestinals (50%): Dolors abdominals, estrenyiment, diarrea, inflamació, gasos, síndrome del còlon irritable. Aquesta és la patologia que indueix a pensar més en una intolerància alimentària.
 • Molèsties neurològiques (10%): Mal de cap, migranya, marejos, vertigen.
 • Molèsties respiratòries (10%): Asma, rinitis, dificultat respiratòria. Aquests casos es poden solapar amb un procés d’al·lèrgia.
 • Trastorns psicològics (11%): Ansietat, depressió, fatiga, nàusea, hiperactivitat (principalment en nens). Altres Artritis, fibromiàlgia, articulacions inflamades.
 • Altres: Artritis, fibromiàlgia, articulacions inflamades…

Intolerància alimentària i obesitat.

Persones obeses que no han respost als tractaments habituals per aprimar-se, en eliminar de la dieta aquells aliments pels quals tenien una sensibilitat més alta, han experimentat pèrdues de pes. Aquests casos estan referits i comprovats científicament. És per aquesta raó que es recomana incloure la prova d’intolerància alimentària en les exploracions clíniques habituals i abans d’establir una dieta per tractar l’obesitat.

Indicacions que cal seguir en cas de confirmar-se una intolerancia.

Si els resultats de l’anàlisi d’intolerància alimentària presenten una reacció positiva moderada (color blau mitjà) i/o una reacció positiva forta (color blau intens) cal tenir en compte les següents recomanacions:

 • Els aliments que han donat resultat negatiu al test no han de ser exclosos de la ingesta, al menys per aquests motius.
 • Cal eliminar de la dieta els aliments que han donat resultat positiu per un període de 3 a 6 mesos o el temps que indiqui l’especialista.
 • Durant aquest període de temps, la membrana intestinal es regenerarà. Aquest procés es pot optimitzar amb l’ajut de preparats especials a base de L-Glutamina, prebiòtics, probiòtics, aloe vera de qualitat… Cal consultar l’especialista o dietista.
 • Transcorregut el període de temps d’exclusió dels aliments recomanat per l’especialista, haurem d’introduir, un per un, els aliments que s’havien retirat. Cal començar pels que van donar un “positiu moderat” tot observant que no es reprodueixin símptomes inicials com migranyes, retenció de líquids, picors, etc.
 • Un cop es vagin tolerant els aliments que s’han reincorporat cal que no es repeteixin diàriament a la ingesta. És convenient espaiar-los cada 3 o 4 dies.

Consell.

Els aliments que han donat test d’intolerància positiu poden estar ocults de vegades en traces en molts preparats alimentaris i cuinats industrials. Per evitar al màxim la ingesta d’aquests aliments, llegiu amb cura les etiquetes dels envasos

Ginkgo

Perfil d'àcids grassos en sang

El perfil d'àcids grassos proporciona una valuosa informació sobre la composició dels àcids grassos en el nostre cos, ajuda a avaluar l'estat de salut, per corregir si cal, els desequilibris a través de la dieta i / o suplements alimentaris i així evitar moltes malalties o millorar els símptomes d'algunes ja instaurades.

Ginkgo

Radicals Lliures en Orina

Un radical lliure és una molècula amb un àtom que ha perdut un electró en el seu orbital extern. Són molècules molt reactives donat que capten un electró d'una altra molècula, en un procés en cadena,que origina moltes molècules oxidades i si l'efecte és continuat es pot entrar en el procés de "estrès oxidatiu" molt perjudicial per la salut Es tracta de molècules molt reactives, amb una vida mitjana molt curta i amb una gran capacitat de lesionar cèl • lules. Com tenen una vida molt curta no es poden mesurar directament, de manera que la valoració d'un estat de "estrès oxidatiu" ha de fer-se indirectament, determinant en sang o orina molècules oxidades pels radicals lliures.

Les molècules que prioritàriament ataquen els radicals lliures són els dobles enllaços dels àcids grassos insaturats, i el producte final d' aquest procés és el malonildialdehid, que és la substància que s'analitza en el Test.

La formació de radicals lliureses pot produir per accions externes, com radiació ultraviolada del sol, fum de tabac, pesticides, però principalment es produeixen internament, en la mitocòndria com conseqüència per un excés d'ingesta de calories (hidrats de carboni i greixos).

Ginkgo

Anàlisi del Cabell

Algunes de les principals aplicacions de l'anàlisi d'elements minerals en cabell, es basen en l'avaluació d'estats deficitaris deguts a; desnutrició, malnutrició, mala absorció i síndromes relacionats amb trastorns gastrointestinals.

D'especial interès, és l'estimació de nivells tòxics dins l'àmbit d'higiene i seguretat en el treball, així com en diverses patologies asociadasa oligoelements, com poden ser situacions carencials relacionades amb l'edat, tractaments farmacológicodietéticos i altres diversos estats patològics.

El cabell té un metabolisme molt lent. És com un teixit de dipòsit i reflexa l'estat mitjana dels elements minerals de l'organisme en l'interval de temps de la seva formació. Com mitjana al cabell creix 0.35 mm / dia, és a dir un centímetre al mes, de manera que una mostra de cabell d'uns tres centímetres de longitud, pot reflectir el nivell mitjà dels elements minerals dels últims tres mesos.

En conseqüència analitzar el cabell equival a analitzar un teixit estable, amb l'avantatge afegida que no requereix "una biòpsia" sinó una presa de mostra, tallar un floc de cabell, molt menys traumàtica que una presa de sang per a la determinació dels nivells en sèrum.

El cabell és inert, estable a temperatura ambient i fins i tot a temperatures més altes.

Ginkgo

Tests Celíacs

 • Proves ràpides, point-of-care
 • Principi de flux laminar
 • Prova dactilar-sang total

Coeliac Screen®

 • Una forma 100% fiable i ràpida de saber si ets celíac, és a dir si tens al·lèrgia al gluten.
 • Detecta anticossos contra la transglutaminsa tissular (TTG):
 • IgA, IgG & IgM
 • Anticòs IgA - autoantígeno clau en l'EC.
 • Anticòs IgG - evita falsos negatius en pacients IgA-deficients.

Malaltia Celíaca (EC)

 • Malaltia autoimmune causada per una intolerància al gluten permanent.
 • El gluten és una massa gomosa formada per proteïnes d'emmagatzematge - gliadines i glutenines.
 • Es troba a la civada, sègol i l'ordi.
 • La reacció de l'organisme a la gliadina és la causa de la malaltia celíaca.
 • Encara que no és una al·lèrgia alimentària (tipus-I), el consum de gluten desencadena una resposta immunològica semblant a una al·lèrgia.
 • El sistema immunològic produeix els autoanticossos que ataquen el revestiment de l'intestí prim - és a dir, autoimmune

Prevalença

 • Aproximadament 1 de cada 100 persones són celíaques.
 • Afecta ambdós sexes i pot manifestar-se rase a qualsevol edat:
 • En la infància (Tan aviat els cereals són introduïts en la dieta)
 • Posteriorment (Fins i tot encara que hagin menjat cereals prèviament)
 • Més del 50% dels nous pacients diagnosticats amb MC tenen 60 anys o més ¡ la prevalença és similar en poblacions caucàsiques de tot el món.
 • Descendents d'Africans, Japonesos i Xinesos, són rarament diagnosticats (a causa de la seva dieta basada en arròs).
 • Molta gent no són diagnosticats (4/5 casos).

Factors de Risc

Hi ha una tendència familiar cap al desenvolupament de la malaltia celíaca:
Un 5-10% dels familiars de primer grau de malalts celíacs EC poden desenvolupar la malaltia.

L'inici de la malaltia sembla necessitar de dos factors:

 • Una predisposició genètica
 • 2 marcadors genètics específics (sub-factors HLA) els quals són presents en un 90% dels pacients celíacs

Desencadenants:

 • Ambiental - sobreexposició al blat.
 • Emocional - estrès sever
 • Físic - embaràs.
 • Patològic - infecció viral

Terminologia - Malaltia autoimmune i Al·lèrgia

La Celiaquia és un malaltia autoimmune, NO una al·lèrgia (tipus I o tipus III):
Reacció que relaciona anticossos IgA antibodies i immuno complexos.
Desencadenada per la ingesta d'gliadia
El cos produeix anticossos IgA-gliadina com a resposta
Aquests "autonticuerpos" destrueixen la membrana de l'intestí prim
Desenvolupament de gradual de la malaltia
Condició permanent tota la vida
Relativament comú - 1% de la población

Ginkgo

Vitamina D

Anàlisi ràpid d'un sol pas per mesurar el nivell de vitamina D
Detecció qualitativa de vitamina D en sang

El QDx Vit. D és un immunoassaig cromatogràfic ràpid per detectar els nivells de vitamina D en sang en una concentració de tall de 32 ng / ml ± 6 ng / ml (80 nmol / l ± 15 nmol / l). Aquesta anàlisi està dissenyat per a la detecció qualitativa de vitamina D i pot ser utilitzat en un entorn de diagnòstic immediat.

L'anàlisi de vitamina D en sèrum és una eina important en general de si hi ha manca d'aquesta vitamina. La deficiència de vitamina D s'ha relacionat amb:

 • Osteoporosi, osteomalàcia (altres malalties dels ossos)
 • Sistema immunològic feble, refredats, prevenció de la grip
 • Malalties coronàries, hipertensió
 • 17 tipus de càncer
 • Alzheimer
 • Depressió

Caracterítiques de Rendiment

Especificitat

No s´observa cap reacció creuada amb l'albúmina de la sang, colesterol, triglicèrids, àcid úric, bilirubina i vitamina A en valors normals.

Sensibilitat

El nivell de sensibilitat del QDx Vit. D és de 32 ng / ml ± 6 ng / ml

Precisió

La precisió del test QDx Vit. D ha estat avaluada en comparació amb el Diasorin Liason Assay (aprovat per la FDA) en una concentració de tall de 32 ± 6 ng / ml.L

Ginkgo